• Гоймон "Спагетти" 400гр
  • Бар код: 4627076370019
  • Нэгж жин: 400 гр
  • Савалгаа: Ууттай
  • Хадгалах хугацаа: 24 сар
 • Гоймон "Спираль" 400гр
  • Бар код: 4627076370552
  • Нэгж жин: 400 гр
  • Савалгаа: Ууттай
  • Хадгалах хугацаа: 24 сар
 • Гоймон "Спагетти" 5кг
  • Бар код: 4627076370057
  • Нэгж жин: 5 кг
  • Савалгаа: Хайрцагтай
  • Хадгалах хугацаа: 24 сар
 • Гоймон "Лапша" 5кг
  • Бар код: 4627076370439
  • Нэгж жин: 5 кг
  • Савалгаа: Хайрцагтай
  • Хадгалах хугацаа: 24 сар
 • Гоймон "Макароны" 4кг
  • Бар код: 4627076370071
  • Нэгж жин: 4 кг
  • Савалгаа: Хайрцагтай
  • Хадгалах хугацаа: 24 сар
 • Гоймон "Спираль" 5кг
  • Бар код: 4627076370385
  • Нэгж жин: 5 кг
  • Савалгаа: Ууттай
  • Хадгалах хугацаа: 24 сар
 • Гоймон "Гребешок" 5кг
  • Бар код: 4627076370972
  • Нэгж жин: 5 кг
  • Савалгаа: Ууттай
  • Хадгалах хугацаа: 24 сар
 • Гоймон "Перо" 5кг
  • Бар код: 4627076370507
  • Нэгж жин: 5 кг
  • Савалгаа: Ууттай
  • Хадгалах хугацаа: 24 сар
 • Гоймон "Ракушка" 5кг
  • Бар код: 4627076370361
  • Нэгж жин: 5 кг
  • Савалгаа: Ууттай
  • Хадгалах хугацаа: 24 сар
 • Гоймон 18кг
  • Бар код: Байхгүй
  • Нэгж жин: 18 кг
  • Савалгаа: Цаасан шуудай
  • Хадгалах хугацаа: 24 сар