Golden Joma - Дал модны тос
Бүтээгдэхүүний онцлог
  • Төрөл: SIME DARBY -> SIME DARBY
  • Бар код: Байхгүй
  • Нэгж жин: 16 литр
  • Хадгалах хугацаа: 12 сар