• FOALY - СӨНГӨ ДААГАНЫ НЭМЭЛТ ТЭЖЭЭЛ
  • Бар код: Байхгүй
  • Нэгж жин: 20 кг
  • Савалгаа: Цаасан шуудай
  • Хадгалах хугацаа: Сэрүүн, харанхуй, хуурай газар. 0 хоног
 • ELEVAGE - ХӨХҮҮЛ ДААГАНЫ НЭМЭЛТ ТЭЖЭЭЛ
  • Бар код: Байхгүй
  • Нэгж жин: 25 кг
  • Савалгаа: Цаасан шуудай
  • Хадгалах хугацаа: Сэрүүн, харанхуй, хуурай газар. хоног
 • АКТИВ ФИБ
  • Бар код: Байхгүй
  • Нэгж жин: 18 кг
  • Савалгаа: Цаасан шуудай
  • Хадгалах хугацаа: Сэрүүн, харанхуй, хуурай газар. 0 сар
 • АКТИВ ПРО
  • Бар код: Байхгүй
  • Нэгж жин: 25 кг
  • Савалгаа: Цаасан шуудай
  • Хадгалах хугацаа: Сэрүүн, харанхуй, хуурай газар. 0 сар
 • АКТИВ 100
  • Бар код: Байхгүй
  • Нэгж жин: 25 кг
  • Савалгаа: Цаасан шуудай
  • Хадгалах хугацаа: Сэрүүн, харанхуй, хуурай газар. 0 сар