• ЯРКО 5л
  • Бар код: 0
  • Нэгж жин: 5 литр
  • Савалгаа: савтай
  • Хадгалах хугацаа: 1 жил
 • ЯРКО 1л
  • Бар код: 0
  • Нэгж жин: 1 литр
  • Савалгаа: савтай
  • Хадгалах хугацаа: 1 жил
 • Россияка 5л
  • Бар код: 4601272003056
  • Нэгж жин: 5 литр
  • Савалгаа: савтай
  • Хадгалах хугацаа: 1 жил
 • Россияка 1л
  • Бар код: 4603990002649
  • Нэгж жин: 1 литр
  • Савалгаа: Савтай
  • Хадгалах хугацаа: 1 жил