• Овес 35кг
    • Бар код: Байхгүй
    • Нэгж жин: 35 кг
    • Савалгаа: Шуудайтай
    • Хадгалах хугацаа: хоног