• Масло “ЩЕДРОЕ ЛЕТО” (тослог 60%)
  • Бар код: 4601576006081
  • Нэгж жин: 200 гр
  • Савалгаа: Цаастай
  • Хадгалах хугацаа: 8 сар
 • Масло “ЩЕДРОЕ ЛЕТО” (тослог 60%)
  • Бар код: 4601576006098
  • Нэгж жин: 500 гр
  • Савалгаа: Цаастай
  • Хадгалах хугацаа: 8 сар
 • Масло “ЩЕДРОЕ ЛЕТО” (тослог 60%)
  • Бар код: 4601576006104
  • Нэгж жин: 1 кг
  • Савалгаа: Цаастай
  • Хадгалах хугацаа: 8 сар