Найдвартай түншээр Монмасло ХХК шалгарлаа

ОХУ-н Янта группын Итгэлтэй, Найдвартай түншээр Монмасло ХХК шалгарлаа