• "Столовый марки МТ Экоуниверсал" 82%
    • Бар код: 14650070600063
    • Нэгж жин: 20 кг
    • Савалгаа: Цаасан хайрцагтай
    • Хадгалах хугацаа: 1 жил